تغییر ایپی سرور های کانتر استریک 1.6

با سلام 

زین پس با ایپی 5.63.10.74 به جای ایپی قبلی به سرور خود متصل شوید.