سرور ایم کانتر استریک گلوبال آفنسیو

توجه ! به دلیل استفاده از منابع اختصاصی امکان لغو و بازگشت وجه وجود ندارد قبل ازخرید سرویس حتما توجه شود

سرور ایم سی اس گو - پلان 1

Plan 1 | CSGO Aim/Awp Server
ظرفیت سرور 10 نفر

سرور ایم سی اس گو - پلان 2

Plan 2 | CSGO Aim/Awp Server
ظرفیت سرور 12 نفر

سرور ایم سی اس گو - پلان 3

Plan 3 | CSGO Aim/Awp Server
ظرفیت سرور 14 نفر