پک بات موزیک (سینوس بات اصلی + بات کرکی)

پک بات موزیک { 1 سینوس بات اصلی لینوکسی (به همراه پنل ) + 3 عدد بات موزیک (بدون پنل)

پک بات موزیک
----------------------------------------------------
1 عدد سینوس بات با امکانات زیر =>
دسترسی کامل به پنل کاربری دارد
امکان ارائه براس سرور تیم اسپیک جدید و قدیمی
امکان اضافه کردن ۲ عدد بات
امکان اضافه کردن انواع اسکریپت ها
ترافیک نامحدود
----------------------------------------------------
3 عدد بات موزیک با مشخصات زیر =>
دسترسی به پنل ( ندارد )
قابلیت پخش رادیو + موزیک انتخابی
----------------------------------------------------

  • بالا آپتایم
  • برای تیم اسپیک های آل ورژن + نسخه های قدیمی تیم اسپیک قابلیت استفاده
پک بات موزیک { 1 سینوس بات اصلی لینوکسی (به همراه پنل ) + 5 عدد بات موزیک (بدون پنل)

پک بات موزیک
----------------------------------------------------
1 عدد سینوس بات با امکانات زیر =>
دسترسی کامل به پنل کاربری دارد
امکان ارائه براس سرور تیم اسپیک جدید و قدیمی
امکان اضافه کردن ۲ عدد بات
امکان اضافه کردن انواع اسکریپت ها
ترافیک نامحدود
----------------------------------------------------
5 عدد بات موزیک با مشخصات زیر =>
دسترسی به پنل ( ندارد )
قابلیت پخش رادیو + موزیک انتخابی
----------------------------------------------------

  • بالا آپتایم
  • برای تیم اسپیک های آل ورژن + نسخه های قدیمی تیم اسپیک قابلیت استفاده