سرور مجازی گیمینگ-اقتصادی ایران

Vps-Iran-Game-E-P1
 • 1 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 1 هسته 1.00 گیگاهرتز
 • 20 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
Vps-Iran-Game-E-P2
 • 2 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 1 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 30 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
Vps-Iran-Game-E-P3
 • 3 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 1 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 40 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
Vps-Iran-Game-E-P4
 • 4 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 2 هسته 4.00 گیگاهرتز
 • 60 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
Vps-Iran-Game-E-P5
 • 6 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 3 هسته 6.00 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
Vps-Iran-Game-E-P6
 • 8 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 4 هسته 8.00 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
Vps-Iran-Game-E-P7
 • 10 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 4 هسته 8.00 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
Vps-Iran-Game-E-P8
 • 16 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 6 هسته 12.00 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
Vps-Iran-Game-E-P9
 • 24 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 7 هسته 14.00 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
Vps-Iran-Game-E-P10
 • 32 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 8 هسته 16.00 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک