سرور مناسب هاست اختصاصی

پکیج هاست اختصاصی پلان 1
 • 15 گیگ بایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل راه اندازی
 • 2 هسته e5-2667 v4 میزان CPU
 • 2 گیگابایت DDR4 میزان RAM
 • لینوکس سیستم عامل
 • nvme m2 نوع هارد
 • SQLServer وب سرور
 • دارد دیتابیس
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
پکیج هاست اختصاصی پلان 2
 • 15 گیگ بایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل راه اندازی
 • 2 هسته e5-2667 v4 میزان CPU
 • 3 گیگابایت DDR4 میزان RAM
 • لینوکس سیستم عامل
 • nvme m2 نوع هارد
 • SQLServer وب سرور
 • دارد دیتابیس
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
پکیج هاست اختصاصی پلان 3
 • 15 گیگ بایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل راه اندازی
 • 2 هسته e5-2667 v4 میزان CPU
 • 4 گیگابایت DDR 4 میزان RAM
 • لینوکس سیستم عامل
 • cpanel کنترل پنل
 • nvme m2 نوع هارد
 • SQLServer وب سرور
 • دارد دیتابیس
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
پکیج هاست اختصاصی پلان 4
 • 15 گیگ بایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل راه اندازی
 • 3 هسته e5-2667 v4 میزان CPU
 • 5 گیگابایت DDR4 میزان RAM
 • لینوکس سیستم عامل
 • nvme m2 نوع هارد
 • SQLServer وب سرور
 • دارد دیتابیس
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
پکیج هاست اختصاصی پلان 5
 • 15 گیگ بایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل راه اندازی
 • 3 هسته e5-2667 v4 میزان CPU
 • 7 گیگابایت میزان RAM
 • لینوکس سیستم عامل
 • nvme m2 نوع هارد
 • SQLServer وب سرور
 • دارد دیتابیس
 • دارد گواهینامه SSL رایگان