هاست ویژه لینوکس سی پنل ایران

هاست لینوکس سی پنل ویژه - پلان 1
 • 500MB فضا
 • 5GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • cPanel™ Cloud کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور سریع
 • 2G رم
 • 3MB/s I/O
 • 150 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 80 عدد کانکشن همزمان
 • 1 پایگاه داده
 • ۱ تعداد سایت
 • 60 اکانت ایمیل
 • 10 پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 15 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • تهران/پیشگامان محل دیتاسنتر
 • nvme m2 pro 980 sumsung نوع هارد
 • E5-2667v4 سی پی یو
 • 2400 DDR4 ram
 • 10 گیگابایت پورت شبکه
هاست لینوکس سی پنل ویژه - پلان 2
 • 1GB فضا
 • 15GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • cPanel™ Cloud کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور سریع
 • 2.5G رم
 • 4MB/s I/O
 • 200 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 100 عدد کانکشن همزمان
 • 3 پایگاه داده
 • ۱ تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 15 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • تهران/پیشگامان محل دیتاسنتر
 • nvme m2 pro 980 sumsung نوع هارد
 • E5-2667v4 سی پی یو
 • 2400 DDR4 ram
 • 10 گیگابایت پورت شبکه
هاست لینوکس سی پنل ویژه - پلان 3
 • 2GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • cPanel™ Cloud کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور سریع
 • 3G رم
 • 6MB/s I/O
 • 400 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 200 عدد کانکشن همزمان
 • 5 پایگاه داده
 • ۱ تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 15 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • تهران/پیشگامان محل دیتاسنتر
 • nvme m2 pro 980 sumsung نوع هارد
 • E5-2667v4 سی پی یو
 • 2400 DDR4 ram
 • 10 گیگابایت پورت شبکه
هاست لینوکس سی پنل ویژه - پلان 4
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • cPanel™ Cloud کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور سریع
 • 4G رم
 • 8MB/s I/O
 • 600 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 300 عدد کانکشن همزمان
 • 5 پایگاه داده
 • ۱ تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 20 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • تهران/پیشگامان محل دیتاسنتر
 • nvme m2 pro 980 sumsung نوع هارد
 • E5-2667v4 سی پی یو
 • 2400 DDR4 ram
 • 10 گیگابایت پورت شبکه
هاست لینوکس سی پنل ویژه - پلان 5
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • cPanel™ Cloud کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور سریع
 • 6G رم
 • 10MB/s I/O
 • 1024 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 512 عدد کانکشن همزمان
 • 5 پایگاه داده
 • ۱ تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 20 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • تهران/پیشگامان محل دیتاسنتر
 • nvme m2 pro 980 sumsung نوع هارد
 • E5-2667v4 سی پی یو
 • 2400 DDR4 ram
 • 10 گیگابایت پورت شبکه
هاست لینوکس سی پنل ویژه - پلان 6
 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • cPanel™ Cloud کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور سریع
 • 8G رم
 • 16MB/s I/O
 • 2048 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 1024 عدد کانکشن همزمان
 • 10 پایگاه داده
 • ۱ تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 20 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • تهران/پیشگامان محل دیتاسنتر
 • nvme m2 pro 980 sumsung نوع هارد
 • E5-2667v4 سی پی یو
 • 2400 DDR4 ram
 • 10 گیگابایت پورت شبکه